Zuzanna Celmer

Autorką kursu "Udane związki" jest:

ZUZANNA CELMER – licencjonowany terapeuta małżeński, autorka wielu bestsellerów na temat związków, a prywatnie szczęśliwa żona i matka.

Od dwudziestu lat prowadzi seminaria szkoleniowe dla firm, szkolenia dla bezrobotnych itd. Są to szkolenia z tzw. „miękkich” na temat stresu, asertywności, komunikacji, procesów motywacyjnych, inteligencji emocjonalnej, budowania związków i inne.

Przez wiele lat była trenerem w Międzynarodowym Forum Kobiet, dla którego prowadziła autorskie zajęcia wyjazdowe, tak zwany „Weekend dla siebie”

Przez wiele lat prowadziła również treningi interpersonalne w kraju oraz dla psychologów w Rosji. Aktualnie wykłady i warsztaty podczas eventów dla kobiet.

Odbyła wiele staży zawodowych: dwumiesięczny w USA na zaproszenie Departamentu Stanu, w Finlandii, Szwecji, Francji i wieloletnie szkolenia w byłej Czechosłowacji, gdzie ukończyła trzystopniowy kurs hipnozy. Jest licencjonowanym terapeutą małżeńskim, świadcząc pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życiowych.

Jest autorką dziesięciu książek o tematyce małżeńskiej, społecznej i rodzinnej, z których trzy zostały przetłumaczone na języki obce. Od lat współpracuje z różnymi czasopismami, także z radiem, telewizją i portalami internetowymi.

Ukończyła:

  • trzyletnie studium podyplomowe filozofii i etyki na Wydziale Filozofii UW;

  • półtora roku studiów medycyny chińskiej, którą pogłębia na kolejnych seminariach;

  • dwustopniowy kurs Programowania Neurolingwistycznego zakończony amerykańskim certyfikatem (master) ;

  • Studia gender na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie była również wykładowcą.

  • Roczne studium t.zw. Pracy z Procesem

  • Aktualnie w trakcie studiów z terapii krótkoterminowej

  • Uczestniczyła w wielu warsztatach w zakresie pracy ze snami i pracy z ciałem.

Od trzech lat stale współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy SGH, gdzie prowadzi seminarium i wykłady, także gościnnie na innych uniwersytetach tego typu, a od bieżącego roku w stałej współpracy na uczelni AWF.

Od dwóch lat odbywa regularne spotkania autorskie w całym kraju (poprzednio w mniejszym zakresie).